DIGITON VIDEO TRACER

 

A rendszer új videokamerája a DVC 102 robotkamera. Ez a kamera szintén Full HD 1080p minőséget biztosító robotkamera. Optikai tulajdonságai kedvezőbbek mint a DVC 100 kameráé, 30x-os optikai zoom-al rendelkezik, 4,3-129 mm (59,5 °(wide) – 3,3 ° (tele)). A képismétlési frekvenciája is jelentősen meghaladja a DVC 100 25 kép/s-os értékét, akár 60 kép/s is lehet. Ez a kamera kültéren nem használható ellentétben a DVC 100-al ami IP 67-as védettséggel rendelkezik. Ennek a kamerának a HD-SDI mellett HDMI kimenete is van. Az előre programozható pozíciók száma 128.

Töltse le: DVC 102 prospektus

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A DVC 304 Video Controller a DVC 301 Controller nagyobb változata. 8 bemenete és 16 kimenete van. Üzemeltetési tapasztalataink alapján a DVC 301 Video Controller 8 kimenete egy nagyobb rendezvény esetén elképzelhető hogy nem elegendő. 4 kimenetet lefoglal a Control Cube és a maradék négy kimenet nem minden esetben elegendő, ha több kijelzőt működtetünk, videokonferenciához csatlakozunk, tolmácsokhoz juttatunk el képet, stb. A DVC 304 Video Controller szolgátatásait is bővítettük. A DVC 304 már nem csak USB portról működtethető, hanem RJ45-ös hálózati csatlakozóval is elláttuk. Ennek a szolgáltatás bővítésnek az az előnye, hogy a rendszervezérlő szoftvert futtató Control Cube eltávolítható a DVC 304-től nem köti az USB port korlátozott kábelhosszúsága. Lokális hálózaton vagy akár Interneten keresztül is vezérelhető. Ez azért is előnyös lehet, mert jellemzően a technikai helységben elhelyezett DVC 304 LAN-on csatlakozik Control Cube-hoz, és így akár a rendezvény moderátora a helyszínről irányíthatja a videovezérlést, a Control Cube garafikus képernyője és egy egér segítségével.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PEP 3010V Control Cube  a rendszert vezérlő számítógép. Beépített speciális bővítőkártyájával 4 db HD-SDI videojelet képes fogadni. Ez a négy videojel  külön-külön vagy egyetlen osztott képen kerülhet a felvételre. A Control Cube szoftvere a Video Tracer-t irányító vezérlőszoftver. Vezérli a DVC 301 és DVC 304 Video Controller-eket, és a Video Controller-eken keresztül a robotkamerákat. Előkészíti az eseményt a kamerák beprogramozásával, a lehetséges kapcsolatok beállításával. A Control Cube  az esemény lebonyolításának vezérlője, ahol az előre beprogramozott videokapcsolatok és a robotkamerák már csak egérkattintással irányíthatók.  Az esemény videofelvétele Full HD minőségben kerül a Control Cube winchesterére. A felvett video mellé a teremhangosítás jele kerül. A Control Cube a rendezvény eseményeit broadcasterként küldi az internetes közvetítést biztosító streaming szervernek. Rendszerünk képes az osztott képernyős videofelvételre és videostreamingre. A Control Cube vezérlő programja képes csatlakozni az összes ismert videostreaming szolgáltató szerveréhez. A  DIGITON VIDEO TRACER rendszerhez egy szolgáltató weboldalt is üzemeltetünk, ahol alkalmi rendezvények akár nagy létszámú megtekintését is biztosítani tudjuk. Ezen az oldalon a Control Cube által küldött videostream akár Full HD minőségben is megtekinthető. A szolgáltatás CDN technológiával biztosítja az akadásmentes, folyamatos, jó minőségű lejátszást. A közvetítés lehet nyilvános és zártkörű (felhasználói névvel, jelszóval védett). Az oldal elérhető a  www.konferenciastreaming.hu címen.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PEP 3012V Video Conference Cube távoli résztevőket tud képpel, hanggal bekapcsolni a rendezvénybe. Beépített speciális bővítőkártyájával tud kapcsolódni a DVC 301 vagy a DVC 304 Video Controllerekhez. A Video Conference Cube-ra telepített videokonferencia kliens program egyszerre akár 200 távoli résztvevő képét és hangját tudja a rendszerbe kapcsolni. Lehetőség van arra is, hogy a távoli résztvevő prezentációja jelenjen meg a rendezvény kivetítőjén, így akár távolról tartott előadás bekapcsolására is lehetőség nyílik. A távoli résztvevőnek elegendő egy a PC-jére kapcsolt webkamera és mikrofon, valamint a PC-jére telepített egyszerűen használható ingyenes program. Két rendezvény (két Video Tracer) összekapcsolásának eszköze szintén a Video Conference Cube. A videokonferencia szolgáltatás felhő alapú, CDN technológiával biztosítja az alacsony késleltetést. Az alacsony késleltetés lehetővé teszi, hogy a Video Conference Cube segítségével, távoli tolmácsokkal biztosítsuk a szinkrontolmácsolást a DIGITON VIDEO TRACER rendszerben. A távoli tolmács mindent lát és hall, ami rendezvényen történik 1 másodpercen belüli késleltetéssel. A videokonferencia szolgáltatás kipróbálható a www.konferenciastreaming.hu weboldalunkon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fő‘ jellemző‘k:

 • FULL HD robotkamerák 20x optikai zoommal
 • Több száz elő‘reprogramozható kamerapozíció
 • FULL HD projektorok, monitorok
 • Akár nyolc videoforrás bekapcsolása a konferenciába
 • FULL HD kapcsolat távoli helyszínekkel
 • FULL HD videostreaming
 • FULL HD videofelvétel
 • Automatizált videojegyző‘könyv Smart Recording technológiával
 • Multipoint Video Control Algoritmus segítségével több terem kiszolgálása egyetlen videoközponttal
 • Több kamera, több kijelző‘, több száz résztvevő‘ kiszolgálása
 • Együttműködés az ICN 2005 konferencia rendszerrel
 • Szoftver, a konferenciarendszer nélküli működéshez
 • FULL HD video továbbítása koax kábelen, akár 120m-re frissítés nélkül
 • Adapterek HDMI interfésszel ellátott készülékekhez
 • PC-rő‘l vezérelhető‘ videoközpont a kamerák vezérléséhez, a video források és megjelenítő‘k programozható összekapcsolásához
 • Videokonferencia szolgáltatás H323/SIP Codec segítségével

DVC 301 Video Controler

 

 

 

A DVC 301 video controller a DIGITON Video Tracer rendszer video központjaként működik. Fogadja és kapcsolja a video forrásokat a megfelelő‘ kimenetre. Bármelyik bemenet bármelyik kimenetre, akár egy bemenet az összes kimenetre ráválasztható. A bemenetek és kimenetek száma egyaránt  8. A DVC 301 a HD-SDI tömörítetlen audio-video források kapcsolására képes, akár Full HD 1080p 60kép/sec minő‘ségben. A DVC 301 küldi a vezérlő‘jeleket a DVC 100 robot (speed dome) videokameráknak. A koaxiális kábelen vezetett HD-SDI jel akár 120 m-re is elvezethető‘ frissítés nélkül. A PC-hez USB kábelen csatlakozik. A kamerákat a készülék RS 485 szabványú kimenetéhez kell kapcsolni.

                DVC 302 Adapter              DVC 303 Adapter

 

A monitorokhoz, projektorokhoz és a távoli kapcsolatot biztosító eszközökhöz a DVC 302 adapterre van szükség. A DVC 302 adaptert célszerű a megjelenítő‘ közelében elhelyezni, hogy a nagyobb távolságokat a koax kábellel hidaljuk át. Az igényeknek megfelelő‘en több megjelenítő‘ is használható a rendszerben, például a távoli videokonferencia kapcsolatot külön megjelenítő‘höz rendelhetjük.

HDMI video források rendszerhez csatlakoztatásához DVC 303 adapter szükséges. Az adaptert a HDMI kimenetű készülék közelében célszerű elhelyezni, hogy a tömörítetlen videó a koax kábelen jusson el a DVC 301 video központhoz. A DVC 303 HDMI bemenetéhez lehet csatlakoztatni pl. a prezentációs notebook-ot, média lejátszót, a távoli helyszínrő‘l érkező‘ képet, azaz a  H323/SIP codec HDMI kimenetét.

 

 

 

 

 

 

A vezérlő‘ program

 A DIGITION VIDEO TRACER kétféle programmal készül. Az egyik beépül az ICN 2005 ConferControl PC-s programba, a másik változat konferenciarendszer nélkül használható. A fő‘ különbség a két program között, hogy az ICN 2005 esetén a delegátusi egységekhez programozhatjuk be a robot kamerák letárolt pozícióit. Ha egy delegátusi egység szót kap, akkor kamera rááll az egység mellett ülő‘ résztvevő‘re. A konferenciarendszer nélküli változatban a PC képernyő‘jén a teremrő‘l készült fényképet látjuk, rajta a gombokat, amelyekhez a konferencia elő‘készítő‘ részében kamera pozíciókat rendeltünk. A konferencia alatt a technikus rákattint az éppen felszólaló helyén lévő‘ gombra és a robot kamera automatikusan ráközelít. A program a Multipoint Video Control Algoritmus segítségével biztosítja, hogy a rendszer több kamerával, több monitorral akár több terem video kiszolgálását  egyetlen kezelő‘vel és egyetlen videoközponttal meg tudja oldani. Biztosítja továbbá az un. Smart Recording videojegyző‘könyvezést, amelynek lényege, hogy mindig a konferencia szempontjából fontos események kerülnek a videojegyző‘könyvbe. Ha valaki hozzászól, akkor a hozzászólás, prezentáció esetén a prezentáció, videobejátszáskor a bejátszott video, ha pedig távoli helyszínrő‘l szólnak hozzá akkor a távoli helyszín képe kerül a felvételre. A video mellé kerülő‘ hang mindig a hangosításból érkező‘ teremhang. Természetesen a felvétel a rendszerhez illeszkedő‘en FULL HD minő‘ségben történik. Fontos megjegyeznünk, hogy az IP alapú rendszerekkel ellentétben a DIGITON VIDEO TRACER rendszerében nincs késleltetés a teremben lévő‘ megjlenítő‘kön. A FULL HD képen ajakszinkronban van a hang és a kép.

  A szoftver néhány jellegzetes képe:

 

 

 

 

 

A fenti kép egy valós helyszínt mutat. A kis kerek gombok kamera pozíciókat jelölnek, amelyek a székekhez vannak rendelve. A piros gomb az éppen szót kapott résztvevő‘t mutatja. A képernyő‘ felső‘ részén látható a téglalap alakú  video forrásválasztó gombok. Ezekkel lehet választani a megjelenítő‘kre és a felvételre kerülő‘ források közül.

A konferencia elő‘készítésekor a fenti képernyő‘n programoz-hatjuk be a robotkamerákat. Itt rendelhetünk kamera pozíciót és videoforrást a gombokhoz. Ez a képernyő‘ bármikor, akár konferencia közben is elő‘hívható, hogy korrigálni tudjunk a pozíciókon.

A videokapcsolatok beállításának képernyő‘je. Bemeneteket és kimeneteket rendelhetünk össze. Elő‘írhatjuk az összes kapcsolatot, ami a konferencia alatt elő‘fordul. (Ezért látszik úgy az ábrán, mintha több bemenetet kapcsolnánk egy kimenetre.) A fenti képernyő‘n történő‘ beállítás fontos része a Multipoint Video Control algoritmus megvalósításának.

 

Digiton Video Tracer-prospektus

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

_________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________________