PEP 3004 Számítógépes vezérlő egység

A PEP 3004 típusú számítógépes konferencia vezérlő‘ egység az ICN 2005 konferencia rendszerben kerül alkalmazásra, amely egy személyi számítógépbő‘l és az arra feltelepített ICN 2005 ConferControl megnevezésőą konferencia vezérlő‘ programból, valamint a Windows© XP, Windows© Vista, vagy Windows© 7 operációs rendszerbő‘l áll. A számítógépes konferencia vezérlő‘ csak olyan rendszerekben használható, amelyek ETP 370 típusú tápegységet tartalmaznak, mivel a számítógép csak ezen az egységen levő‘ port-ok segítségével tud a rendszerhez csatlakozni. A PEP 3004 típus lehető‘vé teszi a konferencia rendszer összes funkcionális lehető‘ségének elérhető‘ségét, melyhez első‘sorban a HEP 301VR típusú delegátusi egység használata ajánlott.
 
Fontosabb funkcionális lehető‘ségek:
o Két automatikus és egy kézi szómegadási üzemmód
o Szómegadási illetve elvételi lehető‘ség a számítógéprő‘l
o Különböző‘ típusú szavazások indítása
o Személyazonosításra szolgáló chipkártya használata
o Konferencia rendszer pillanatnyi állapotának megjelenítése a képernyő‘n
o Konferenciával kapcsolatos adatok és paraméterek megjelenítése a képernyő‘n (konferencia megnevezése, dátuma és idő‘pontja, részvevő‘k adatai, felszólalás ideje és hossza, szavazás típusa és eredménye, stb.)
o A számítógép adatbázisában eltárolható a megtartott konferenciák összes adata és paramétere, melyek egyúttal külső‘ perifériákra (printer, kivetítő‘, stb.) is kiadhatóak
  
Tartozék:
o USB kábel (1,5m) a vezérlő‘ számítógép csatlakoztatásához – 1 db
 
A számítógépes vezérlő‘ program részletes leírását az  „ICN 2005 ConferControl Felhasználói kézikönyv”  tartalmazza.